()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kognitiv terapi i tillegg til motivasjonsforbedrende tiltak og standardbehandling kan gi lettgradig reduksjon av HbA1C-nivået.

  I en engelsk studie fulgte man opp 344 pasienter med type 1-diabetes over 12 måneder (1). Ved inklusjonstidspunktet hadde alle hatt diabetes i mer enn to år, moderat forhøyede HbA1c-verdier og ingen alvorlige komplikasjoner. Alle deltakerne fikk standardbehandling. Halvparten fikk dessuten et motivasjonsforbedrende opplegg med og uten tillegg av kognitiv terapi fordelt over 16 sesjoner. Den psykologiske behandlingen ble gitt av sykepleier.

  Gruppen som fikk motivasjonsforbedrende samtaler pluss kognitiv terapi hadde 0,46 % større HbA1c-reduksjon enn dem som kun fikk standardbehandling. Behandlingen ga imidlertid ingen forskjell mellom gruppene i forekomst av depresjon, livskvalitet, kroppsmasseindeks eller andre av de sekundære endepunkter.

  – I en tid med mye oppmerksomhet omkring nye insulintyper som skal være bedre enn de tradisjonelle for å regulere blodsukkeret, peker denne studien på viktigheten av motivasjon og psykologisk interaksjon mellom behandler og pasient, sier professor Kåre Birkeland ved Endokrinologisk senter, Aker universitetssykehus.

  – Det er interessant at motiverende samtaler annenhver uke i to måneder ikke hadde dokumenterbar effekt, mens det å benytte teknikker fra kognitiv terapi over fire ekstra måneder i tillegg ga signifikant bedring av HbA1c-nivået. Likevel må man si at effekten på gjennomsnittlig HbA1c-nivå var moderat. Det ville vært interessant å se effekten hos dem som virkelig hadde dårlig blodsukkerkontroll, det vil si HbA1c-nivå over 10 %, sier Birkeland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media