Identiske celler reagerer forskjellig på kjemoterapi

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Kreftceller som overlever kjemoterapi, har annen proteinrespons enn genetisk identiske celler som dør av medikamentet.

Studier av en cellepopulasjon kan skjule fysiologiske særtrekk ved de enkelte celler. Lite er kjent om et medikaments effekt på enkeltcellenivå. Nå har forskere fra USA og Israel studert effekten av et kjemoterapimedikament, camptothecin, på humane kreftcellers proteinrespons (1).

Ved hjelp av retrovirus konstruerte de et bibliotek på 1 200 cellekloner fra lungekarsinomceller. I hver av disse celleklonene knyttet man opp et gen for fluorescerende protein til et spesifikt cellulært gen. Nesten 1 000 forskjellige, merkede proteiner i de individuelle cellene kunne studeres i rom og tid ved fluorescensmikroskopi. Resultatene tilkjennega at alle cellene viste en rask respons som var spesifikk for medikamentets virkningsmekanisme, men at undergrupper av proteiner hadde forskjellig dynamikk i individuelle celler. Disse forskjellene kunne relateres til cellenes evne til å overleve.

– Arbeidet er basert på bruk av veletablerte kloningsmetoder og mikroskopiske teknikker. Men med nye bioinformatiske analyseverktøy har man i motsetning til tidligere kunnet studere et enormt antall individuelle celler over tid, sier førsteamanuensis Kari Espolin Fladmark ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

– Metodikken kan brukes til å gi en økt forståelse av hvorfor enkeltceller kan unnslippe ulike typer behandling og ikke minst identifisere de involverte proteinene. Disse «fluktproteinene» vil kunne være effektive mål i kombinasjonsbehandlinger, sier Fladmark.

Anbefalte artikler