Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Hodeskade før toårsalder synes ikke å være årsak til AD/HD, men skader av ulik type før denne alderen kan være markør for atferdstrekk som fører til diagnosen.

Sammenhengen mellom hodeskade og AD/HD er uklar, men moderat til alvorlig hodeskade er forbundet med utvikling av symptomer på AD/HD, såkalt sekundær AD/HD. Forskere fra USA har gjort en retrospektiv kohortstudie for å finne ut mer om årsakssammenhengen mellom hodeskade og AD/HD (1).

Studieperioden var 1998 – 2003, og 62 088 barn i en engelsk helsedatabase inngikk i analysen. Risiko for å utvikle AD/HD før tiårsalder ble sammenliknet i tre grupper: barn utsatt for hodeskade før toårsalder, brannskade før toårsalder og de andre barna i kohorten. Av hele utvalget hadde 4,5 % hodeskade, 1,8 % brannskade, og forekomst av AD/HD var 1,5 % (diagnose etter toårsalder). Risiko for å få diagnosen AD/HD før tiårsalder var lik i de to skadegruppene og høyere enn i sammenlikningsgruppen (RR hodeskade 1,9; brannskade 1,7) etter justering for konfunderende faktorer som kjønn og sosioøkonomiske faktorer.

– Funnene stemmer med annen forskning som viser økt forekomst av skader blant barn og unge med AD/HD, sier forsker Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet. Det er imidlertid flere hypoteser om årsaker. Noen kan ha økte vansker med motorisk koordinasjon, mens i andre tilfeller er skadene et resultat av impulsive handlinger.

– Mange barn med AD/HD har i utgangspunktet vansker med en del høyereordens kognitive ferdigheter, og hodeskader kan forsterke dette. Ytterligere kunnskap om nevrologiske og atferdsmessige forhold før eventuell skade trengs for å forstå betydningen av hodeskade ved AD/HD. Prospektive undersøkelser som Mor og barn-undersøkelsen som AD/HD-studien bygger på, kan bidra til å avklare disse forholdene nærmere, sier Aase.

Anbefalte artikler