B-vitaminer forebygger ikke kreft

Medisinsk nytt Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tilskudd av folat, vitamin B₆ og vitamin B12 endrer ikke forekomsten av kreft. Det viser en stor randomisert studie med amerikanske kvinner.

  B-vitaminer er viktige for DNA-syntese og metylering, og det kan derfor tenkes at de spiller en kreftforebyggende rolle. Den amerikanske WAFAC-studien (Women’s Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study) ble opprinnelig designet for å undersøke effekten av kombinert B-vitamintilskudd på risikoen for nye kardiovaskulære hendelser hos kvinner over 42 år som enten hadde kardiovaskulær sykdom eller flere kardiovaskulære risikofaktorer.

  5 442 kvinner ble randomisert til enten placebo eller et daglig tilskudd av en kombinasjon av folat, vitamin B₆ og vitamin B12 over en observasjonstid på 7,3 år. Nå viser en detaljert analyse av kreftendepunktene i denne studien at risikoen for å utvikle invasiv kreft eller brystkreft var den samme i placebogruppen og behandlingsgruppen (1).

  – Dette er den første store studien der man ser detaljert på kreftforekomsten under langvarig inntak av folat i store doser på 2,5 mg. Resultatet er beroligende ut fra den bekymring for vekststimulering av maligne tilstander som har vært reist i forbindelse med bruk av folattilskudd og beriking av matvarer med folat for å forebygge nevralrørsdefekter. For eksempel er melet i USA, Canada og Chile og mange andre ikke-europeiske land tilsatt folat, sier professor Stein Emil Vollset ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  – Studien er en av mange negative studier på tilskudd med B-vitaminer til pasienter med hjerte- og karsykdom. For de enkelte krefttyper er tallene i denne studien relativt små. Det forventes at en rekke liknende studier med fokus på kreft vil bli publisert de nærmeste årene, også fra Norge, sier Vollset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media