B-vitaminer forebygger ikke kreft

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Tilskudd av folat, vitamin B₆ og vitamin B12 endrer ikke forekomsten av kreft. Det viser en stor randomisert studie med amerikanske kvinner.

B-vitaminer er viktige for DNA-syntese og metylering, og det kan derfor tenkes at de spiller en kreftforebyggende rolle. Den amerikanske WAFAC-studien (Women’s Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study) ble opprinnelig designet for å undersøke effekten av kombinert B-vitamintilskudd på risikoen for nye kardiovaskulære hendelser hos kvinner over 42 år som enten hadde kardiovaskulær sykdom eller flere kardiovaskulære risikofaktorer.

5 442 kvinner ble randomisert til enten placebo eller et daglig tilskudd av en kombinasjon av folat, vitamin B₆ og vitamin B12 over en observasjonstid på 7,3 år. Nå viser en detaljert analyse av kreftendepunktene i denne studien at risikoen for å utvikle invasiv kreft eller brystkreft var den samme i placebogruppen og behandlingsgruppen (1).

– Dette er den første store studien der man ser detaljert på kreftforekomsten under langvarig inntak av folat i store doser på 2,5 mg. Resultatet er beroligende ut fra den bekymring for vekststimulering av maligne tilstander som har vært reist i forbindelse med bruk av folattilskudd og beriking av matvarer med folat for å forebygge nevralrørsdefekter. For eksempel er melet i USA, Canada og Chile og mange andre ikke-europeiske land tilsatt folat, sier professor Stein Emil Vollset ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Studien er en av mange negative studier på tilskudd med B-vitaminer til pasienter med hjerte- og karsykdom. For de enkelte krefttyper er tallene i denne studien relativt små. Det forventes at en rekke liknende studier med fokus på kreft vil bli publisert de nærmeste årene, også fra Norge, sier Vollset.

Anbefalte artikler