Avklarende om aterosklerose

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Nye forskningsresultater viser at enzymet lipoproteinassosiert fosfolipase A₂ (Lp-PLA₂) promoterer danning av ustabile aterosklerotiske lesjoner.

Økt aktivitet av enzymet Lp-PLA₂ er assosiert med høy risiko for hjerteinfarkt, men om enzymet har en kausal rolle, er omdiskutert. Studier på griser med diabetes og hyperkolesterolemi viser nå at medikamentell inhibisjon av dette enzymet medførte reduksjon av ustabile aterosklerotiske plakk (1).

Forskningsgruppen randomiserte 37 griser med diabetes og hyperlipidemi til behandling med den selektive Lp-PLA₂-inhibitoren darapladib eller ingen behandling. De fant at begge grupper utviklet aterosklerotiske lesjoner, men lesjonene hos behandlede griser inneholdt signifikant mindre betennelsesceller og nekrose, noe som indikerte at disse plakkene var mer stabile.

– De ustabile aterosklerotiske lesjonene, dvs. de plakkene som snarlig vil kunne gi grunnlag for trombedanning og hjerteinfarkt, er ikke nødvendigvis de trangeste lesjonene. Dette har vanskeliggjort diagnostikken av de ustabile plakkene, sier overlege Pål Aukrust ved Avdeling for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Rikshospitalet.

– Studien underbygger at de ustabile lesjonene er karakterisert av betydelig betennelse og celledød og at Lp-PLA₂ kan være en sentral aktør i denne betennelsesmedierte destabiliseringen av aterosklerotiske lesjoner.

Mens det er en rekke dyrestudier knyttet til den kroniske aterosklerotiske prosessen, har det vært problematisk å etablere modeller for plakkdestabiliseringen. I så måte representerer studien en eksperimentell nyvinning. Det gjenstår imidlertid å se om Lp-PLA₂ er en viktigere aktør enn andre identifiserte inflammatoriske mediatorer som har vært knyttet til utviklingen av ustabile lesjoner. Skal man komme videre, trengs det bl.a. kliniske studier på pasienter med akutt koronarsyndrom. Med tanke på at Lp-PLA₂-hemmere i dag er tilgjengelig for klinisk bruk, vil slike studier sannsynligvis være nært forestående, sier Aukrust.

Anbefalte artikler