Acetylsalisylsyre og antioksidanter ved diabetes?

Medisinsk nytt Endokrinologi Indremedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antioksidanter har ingen effekt på utvikling av kardiovaskulær sykdom og død ved diabetes.

  Acetylsalisylsyre har effekt som sekundærprofylakse mot kardiovaskulære hendelser, men det er ikke dokumentert at antioksidanter har det. Nå har forskere undersøkt effekten av acetylsalisylsyre og antioksidanter på utvikling av hjerte- og karsykdom hos pasienter med diabetes og asymptomatisk perifer karsykdom (1).

  En randomisert multisenterstudie omfattet 1 276 personer over 40 år med type 1- eller type 2-diabetes og med ankel-arm-indeks ≤ 0,99, men uten symptomer på hjerte- og karsykdom. Gruppene fikk daglig hhv. 100 mg acetylsalisylsyre, en antioksidantkapsel, kombinasjonen av disse og placebomedisin. Median oppfølgingstid var 6,7 år. Resultatene ga ingen støtte til bruk av acetylsalisylsyre eller antioksidanter, verken hver for seg eller i kombinasjon.

  – Studien viser at antioksidantsupplement ikke gir redusert insidens av kardiovaskulær sykdom ved diabetes, men den gir ikke noen endelig avklaring på om primærprofylakse med acetylsalisylsyre gjør det, sier lege Odd Erik Johansen ved Sykehuset Asker og Bærum.

  – Studien var for liten til å avklare hvilken plass acetylsalisylsyre skal ha i diabetesbehandlingen. Mangel på styrke var trolig årsak til at det heller ikke ble påvist nytte for subgrupper. En signifikant gevinst ved alder over 65 år ble nylig vist i en noe større studie (2). Dagens retningslinjer, som anbefaler acetylsalisylsyre til pasienter med minst én tilleggsrisikofaktor, bør derfor ikke endres. Opptil en av fem personer med type 2-diabetes, og kanskje enda flere ved type 1-diabetes, kan ha stum signifikant koronarsykdom. Disse skal håndteres etter prinsippene om sekundærprofylakse, sier Johansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media