Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Egen motivasjon er avgjørende for hvordan hjertepasienter greier å gjennomføre livsstilsendringer.

Endringer i kosthold, mosjon og røykevaner er et viktig mål for rehabilitering av hjertepasienter. Det er ofte vanskelig å opprettholde endrede vaner over tid. Thomas Mildestvedt har sett på om forsterket oppfølging i rehabiliteringen kan gi en mer varig effekt. De 217 deltakerne fulgte et fire ukers rehabiliteringsopplegg ved Krokeidesenteret. Halvparten fikk forsterket oppfølging i form av to individuelle samtaler under selve rehabiliteringen, og telefonsamtaler seks og 24 måneder etter.

– Alle deltakerne klarte i stor grad å endre og vedlikeholde kost- og mosjonsvaner, og vi fant ingen forskjeller mellom de to gruppene. Alle endret for eksempel kostholdet, og spiste mer frukt, grønnsaker og fisk, og mindre mettet fett. Sosioøkonomiske forhold har ikke betydning for mulighet til å endre levevaner. Egen motivasjon, tro på fremtiden, og tro på sin egen evne til å gjennomføre endringene over tid var avgjørende for hvordan pasienter lyktes med å endre levevanene, sier Mildestvedt.

Høyrisikogrupper, som røykere, viste noe dårligere evne til å få til endringer på alle områder.

– Selv om vi ikke så noen klar effekt av forsterket oppfølging, viser resultatene at røykere og andre utsatte grupper kan ha nytte av mer målrettet oppfølging, sier han. Mildestvedt forsvarte avhandlingen Motivating cardiac rehabilitation patients to maintain lifestyle changes for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 5.12. 2008.


Krokeidesenteret: Rehabiliteringssenter utenfor Bergen som tilbyr rehabiliteringsopphold for hjerte-, lunge- og kreftsyke. Senteret drives av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Anbefalte artikler