Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Kvinner i fruktbar alder som har uregelmessig menstruasjon, har mer astma, mer allergi og dårligere lungefunksjon enn kvinner med regelmessig menstruasjon.

Francisco Gómez Real. Foto Universitetet i Bergen

Francisco Gómez Real har i sin avhandling undersøkt hvorvidt kvinnelige kjønnshormoner kan forklare individuell predisposisjon for astma. 8 588 europeiske kvinner i alderen 25 – 54 år deltok i studien i perio-den 1990 – 2002.

– Et overraskende funn var at kvinner i fertil alder med uregelmessig menstruasjon hadde mer astma og allergi, og dårligere lungefunksjon. Vi fant at også kvinner i overgangsalderen er utsatt, særlig dersom de er veldig slanke eller får hormonbehandling. Også overvektige kvinner har økt risiko. Ifølge Real er en kroppsmasseindeks på 24 – 25 kg/m² optimalt for kvinner i fruktbar alder, også med tanke på økning av lungeplager i overgangsalderen.

– Neste steg blir å finne ut mer om hvordan og i hvilken grad hormonelle variasjoner påvirker risikoen for astma og allergi. Dette er særlig viktig siden 20 % av alle kvinner i fertil alder har uregelmessig menstruasjon, hormonbehandling er svært utbredt, overgangsalderen påvirker nesten alle kvinner og den generelle kroppsmasseindeksen i befolkningen øker, sier Real.

Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 24.10. 2008, med avhandlingen Hormonal status in women and asthma, allergy and lung function. Results from population-based studies concerning menstrual irregularity, menopausal transition, hormonal replacement therapy and body mass index.


Overgangsalder (menopause): Opphør av kvinnens menstruasjon som en del av klimakteriet. Etter 12 måneders amenoré pga. manglende ovariefunksjon regner man med at menopausen er kommet. Gjennomsnittsalderen er 51 år (1, 2).

Anbefalte artikler