Årsaker til helseulikheter i Oslo

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Helseforskjeller mellom øst og vest i Oslo kan delvis forklares med at noen har grønne plener og ren luft, mens andre har forurensning, støy og kriminalitet.

Fredrik Niclas Piro. Foto Samfoto

Menn lever i gjennomsnitt 12 år lengre på Vinderen enn på Sagene-Torshov i Oslo, og mange har forsøkt å forklare hvorfor det går et slikt markant helseskille mellom øst og vest. Det har også Fredrik Niclas Piro. I sin avhandling The influence of the physical and the social environment on health: A population based multilevel study in Oslo, Norway baserer han seg på data fra Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO), og på tall fra dødsregisteret.

– Resultatene viser at helseulikheter mellom bosteder ikke bare skyldes sosioøkonomiske forskjeller, men også delvis at vår helse formes ulikt avhengig av hvor vi bosetter oss. To mennesker som er helt like, men som bosetter seg på to forskjellige steder, kan ha en helt ulik helseutvikling over lang tid, sier Piro.

Elementer som kan spille inn er for eksempel trafikk, forurensning, støy og kriminalitet. Dette kan føre til stress og stressrelatert sykdom. Bosted kan også avgjøre grad av fysisk aktivitet.

– Folk som bor i områder med mye kriminalitet eller mye trafikk, er kanskje ikke like fristet til å gå seg en tur som folk som bor i områder med grønne plener eller kort vei til marka, sier han.

Piro disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 28.11. 2008.


Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO): Pågikk i årene 2000 – 01. Målet var å få oversikt over Oslo-befolkningens helse samt å bruke materialet til forskning. HUBRO er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.

Anbefalte artikler