Studere medisin i Storbritannia?

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Blundell, A

Harrison, R

Turney, B.

The essential guide to becoming a doctor

2. utg. 246 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2007. Pris GBP 22

ISBN 978-1-4051-5788-9

Planlegger du å studere i Storbritannia, er en grundig gjennomlesing av denne boken svært viktig. I en meget kortfattet, nøktern og typisk bristisk stil gir den detaljerte og praktiske råd for valg av studiested, søknadsprosedyrer, gjennomføring av søknadsintervju og måter å innrette seg på praktisk og økonomisk. Man får også vite hvordan livet arter seg som student og turnuslege i det britiske helsevesen. Her er også detaljerte opplysninger om oppbygging av studiemodeller, karriereveier og hvordan man blir spesialist i en del spesialiteter. Forfatterne prøver ikke å overtale leseren til å studere medisin, snarere tvert imot. De er også svært vage når det kommer til hvilke studiesteder som er best.

The essential guide to becoming a doctor har minimal relevans for norske forhold og kan ikke anbefales for vordende norske leger. Det er slående hvilken stor forskjell det er mellom Storbritannia og Norge når det gjelder medisinerutdanningen og unge legers jobb i helsevesenet. Men har du tenkt deg til Storbritannia, bør du bruke litt tid på denne utgivelsen. Det kan øke dine sjanser for å komme inn på et studium – og overleve det.

Anbefalte artikler