Pratsomt om seksualforstyrrelser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Balon, R

  Sexual dysfunction

  The brain-body connection. 173 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 39

  ISBN 978-3-8055-8357-2

  I denne korte boken synes man å ville redegjøre for fire forhold: Vanskene med å finne gode diagnostiske og målbare begreper innen sexologien, fysiske og mentale sykdommers innvirkning på seksualfunksjonene, medikamenters effekt på de samme samt mulighetene for å bruke bildefremstilling i undersøkelsen av seksualforstyrrelser. I utgangspunktet er dette et nyttig og fornuftig grunnlag for en utgivelse myntet på helsepersonell med spesiell interesse for sexologifeltet. Likevel er ikke resultatet spesielt vellykket.

  Det er svært få illustrasjoner og tabeller, og de som finnes, er lite gjennomarbeidet. Teksten er pratsom til oppramsende. Forskjellige forfattere til hvert kapittel stiller krav til redaktøren. Her er gjentakelsene mange – spesielt siden tre (av ti) kapitler omhandler samme tema: psykofarmakas effekt på seksualiteten.

  Medikamenter brukt ved kardiovaskulære sykdommer er ikke så omfattende behandlet, og medikamenter brukt i nevrologien (f.eks. til behandling av Parkinsons sykdom) er ikke nevnt. Nevrologiske sykdommer – som nesten alle har effekt på seksualfunksjonene – er ikke tatt med i kapitlet om fysiske sykdommers effekt på seksualfunksjonene. I det hele er det en slagside i retning av å betrakte psykogene tilstander som viktigst ved seksuelle dysfunksjoner. Denne betraktningsmåten er gradvis blitt borte de siste 20 – 30 år – til fordel for en vektlegging av rene organiske årsaker til ereksjonssvikt, manglende lubrikasjon og ejakulasjonsproblemer.

  Det er egentlig litt vanskelig å forstå hva undertittelen The brain-body connection sikter til. Hormonelle forstyrrelser har også fått en uforholdsmessig stor plass i forhold til den betydningen de har – i det minste etter denne anmelders oppfatning. De beste kapitlene er de som omhandler vanskene med å bli enige om klare og målbare begreper og undersøkelsesverktøy og den mulige bruken av moderne bildefremstillingsmetoder i sexologien.

  Behandlingsdelen er ikke systematisert, den store betydningen fosfodiesterasehemmere har i behandlingen av erektil dysfunksjon er dårlig presisert og foreldede behandlinger som vakuumpumper og hormoner blir anbefalt. Referansene synes å være godt utvalgt og forbausende oppdatert. Likevel vil nok de fleste ha mer nytte av norske og nordiske håndbøker på dette området.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media