Hvem var George Guthrie?

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Hurt, R.

George Guthrie

Soldier and pioneer surgeon. 294 s, tab, ill. London: RSM Press, 2008. Pris GBP 25.

ISBN 978-1-85315-765-3

Denne boken er om en kirurg og soldat som levde i det britiske imperiets storhetstid, i en periode med kirurger og anatomer som Astley Cooper (1768 – 1841), som i Coopers ligament ved herniekirurgi, Charles Bell (1774 – 1842), som i Bells parese ved facialisparese, Benjamin Brodie (1783 – 1862), som i Brodie-abscess ved osteomyelitt og James McGrigor (1771 – 1858) – den britiske militærmedisinens far.

George Guthrie (1785 – 1856) har havnet i skyggen av flere av disse, kanskje urettmessig, og dette er den første helbiografien skrevet om Guthrie. Forfatteren er pensjonert thoraxkirurg, men har også fungert som Hunterian Professor ved Royal College of Surgeons og hatt verv i medisinskhistoriske foreninger. Han angir å ha blitt inspirert til å skrive om Guthrie gjennom arbeid med egne lærebøker, bl.a. The history of cardiothoracic surgery from early times (1).

Guthrie ble kirurglærling som 13-åring (!) og besto kirurgieksamen ved Royal College of Surgeons i London to år senere – en ganske utrolig bragd, selv om «kirurgi» den gang ikke tilhørte medisinen som nå og flere av datidens kirurger ble opplært fra tidlig i tenårene. Guthrie dro i krig for den britiske hæren mot Napoleons invasjon av Spania i 1808 (krigen på Pyreneerhalvøya) og tjenestegjorde sju år i felten. Han revolusjonerte sårbehandling, foreleste hyppig om behandling av krigssår og var hele livet dedikert til forbedring av militærkirurgi og medisin. Han rakk videre å grunnlegge et øyesykehus, tjenestegjorde ved Westminster Hospital og var president i The Royal College of Surgeons of England hele tre ganger. Politisk var han også aktiv og bidro bl.a. sterkt til loven som avskaffet gravrøveri og likskjending, og innførte lovlydig levering av legemer for anatomiske studier og disseksjon (Anatomy Act av 1832).

Boken er delt inn i to deler. Den første er selve biografien som tar for seg Guthries liv. Her finnes en rekke fotografier, malerier, strektegninger og fotokopier fra hendelser, portretter og arbeider av og rundt Guthrie. Del 2 er en gjengivelse, hovedsakelig uredigert, av noen av de mest sentrale tekstene i Guthries akademiske arbeid.

Leseren gis et innblikk i en kirurgisk epoke som er fascinerende, både fra historisk og faglig synsvinkel, særlig for alle med interesse for medisinsk historie generelt og kirurgisk historie spesielt. Stilen er relativt nøktern og rett frem, og det er ikke gjort forsøk på å male et glorifisert bilde av Guthrie. Hans svake sider trekkes også frem. Den historiske tidsalderen og settingen som omtales er kanskje vel så spennende som det spørsmålet forfatteren i utgangspunktet prøver å svare på: Hvem var George Guthrie? For 25 britiske pund kan du lese og finne ut selv!

Anbefalte artikler