Grei håndbok i klinisk toksikologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jones, AL

  Dargan, PI.

  Toksikologi

  157 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2008. Pris DKK 250

  ISBN 978-87-7749-494-6

  Dette er en praktisk håndbok til hjelp for leger og sykepleiere som behandler pasienter med akutt forgiftning. Den er opprinnelig britisk og oversatt og bearbeidet til danske forhold av klinisk toksikologisk senter på Bispebjerg hospital i København. I forordet presiseres at boken kun er ment som en hurtig veileder og at den ikke gir noen fullstendig oversikt over de ulike forgiftningene. Her må leseren anvende andre og større lærebøker hvis han eller hun ønsker dypere innsikt. Oppbygningen er konvensjonell, med en første del som gjennomgår basale prinsipper i behandlingen av forgiftningspasientene og de vanligste komplikasjoner. Deretter gjennomgås de ulike toksiske agens på vanlig måte med klinisk praksis, diagnostikk og behandling. Selv om boken er kortfattet, får man med seg de vesentlige poengene for de omtalte toksiske agens. Anbefalingene avviker lite fra de norske anbefalingene.

  Håndbøker om forgiftning er greie å ha på avdelinger som behandler slike pasienter, og for spesielt interesserte kolleger. Moderne forgiftningsbehandling er imidlertid mer og mer nettbasert, som det meste innen medisinen. Etter mønster fra andre land har derfor både den svenske og den norske Giftinformasjonen lagt ut behandlingsdokumenter på Internett der behandlende leger – og andre interesserte – kan laste ned ulike behandlingsanbefalinger og oversikter. Her finnes også lenker til relevante tidsskrifter. Et slikt system er også enklere å oppdatere enn håndbøker og større lærebøker. Sistnevnte vil imidlertid alltid ha sin funksjon, og denne greie håndboken er absolutt en som kan anbefales. Den får med seg det vesentlige i et hendig format som passer til de fleste lommer på en legefrakk. Også medisinstudenter kan ha nytte av en slik kort og grei håndbok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media