Ettbinds anatomisk atlas i toppklasse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gilroy, AM

  MacPehrson, BR

  Ross, LM.

  Atlas of anatomy

  656 s, tab, ill. New York, NY: Thieme, 2008. Pris USD 75

  ISBN 978-1-60406-062-1

  Dette atlaset er basert på et større flerbindsverk utgitt av samme forlag. Et av bindene er tidligere anmeldt i Tidsskriftet (1). Målgruppen er studenter i helseprofesjonsfag, spesielt vil det nok egne seg for medisin- og fysioterapistudenter. Selv om mange av illustrasjonene er felles, er dette atlaset langt mer enn en forkortet versjon av det store verket. Forfatterne påpeker i forordet: «Along the way…we realized that creating a single volume atlas was much more than choosing images.» Resultatet vitner om at de har tatt denne utfordringen på alvor og hatt et sjeldent bevisst forhold til hva som skal være med. Forfatterne har åpenbart omtegnet og nytegnet et stort antall illustrasjoner for å gjøre atlaset egnet for målgruppen. Illustrasjonene er av høy faglig og estetisk kvalitet. Ingen andre atlas jeg kjenner som er rettet mot medisinstudenter, kan måle seg på dette området. Figurene er også usedvanlig klare og poengterte, uten å gå på akkord med hva som er anatomisk korrekt. Selv om de fleste figurene er naturtro gjengivelser, finnes det også rikelig med mer forenklede figurer som illustrerer viktige funksjonelle og kliniske poenger. Forfatterne har vært nøye med ikke å overlesse figurene og oppslagene, slik at man forholdsvis raskt får med seg de viktigste strukturene. De kliniske poengene som er fremhevet gjennom hele verket virker nøye utvalgt og høyner utvilsomt bruksverdien for studenter. Den eneste alvorlige innvendingen mot denne amerikanske utgaven er mangelen på latinsk nomenklatur, men forhåpentlig vil den snart foreligge i en europeisk utgave.

  Alt i alt er dette et fremragende atlas, basert på en gjennomtenkt pedagogisk plan og imponerende forståelse av målgruppens behov.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media