Alternativ behandling av fedme

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bagchi, D

  Preuss, HG

  Obesity

  Epidemiology, pathophysiology, and prevention. 569 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2007. Pris USD 150

  ISBN 978-0-8493-3802-1

  Forfatterne henvender seg til helsepersonell og forskere med fedme som interessefelt. Redaktørene uttrykker i forordet bekymring over den store utbredelsen av kortvarige, intensive slankekurer og påfølgende vektøkning (jojoslanking) samt bivirkninger av fedmereduserende medikamenter. De argumenterer derfor for viktigheten av kunnskapsbaserte og trygge behandlingsalternativer.

  Språket er engelsk. Det er 41 kapitler, fordelt på åtte hovedkapitler med over 80 forfattere. Mange av disse er ansatt i kommersielle selskaper, men det er ikke systematisk gjort rede for interessekonflikter. Det er spesielt bekymringsfullt at en av redaktørene, Debasis Bagchi, er Senior Vice President of Research and Development of InterHealth Nutraceuticals, Inc., et firma som markedsfører og selger forskjellige kosttilskudd, naturmidler og ingredienser til «funksjonell» mat (functional foods) (se www.interhealthusa.com/).

  Tittelen er ikke beskrivende for innholdet. De første hundre sidene inneholder stoff om epidemiologi og patofysiologi. Kun i to kapitler omtales epidemiologi, og disse er dels overlappende og ikke særlig spennende. Patofysiologien er beskrevet i åtte kapitler som hver for seg kan være interessante, men innholdet synes mest tilpasset hovedforfatterens spesielle interessefelt, ikke leserens behov for en helhetlig forståelse. Det er vanskelig å finne en rød tråd. Forebygging av fedme inngår i tittelen, men temaet er ikke systematisk diskutert.

  Derimot inneholder de 400 siste sidene mye informasjon om forskjellige konvensjonelle og alternative behandlingsformer. Det er lagt spesiell vekt på kosttilskudd, naturmidler og funksjonell mat. Kvaliteten på disse kapitlene er varierende. Enkelte er gode, som det om meieriprodukter og kalsium av Michael B. Zemel. Andre er kortfattede, usystematiske og lite underbygd av dokumentasjon.

  Obesity anbefales ikke for den som ønsker en systematisk innføring i fedmens epidemiologi, patofysiologi og forebygging, men den kan absolutt være av interesse for den som søker informasjon om alternativ behandling av overvekt og fedme.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media