Forskning på hyperlipidemi

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av 16 forskere, hvorav fem norske.

SEAS-studien ble initiert av professor Terje R. Pedersen i 1997. Året etter ble protokollen for Simvastatin in Aortic Stenosis (SAS)-studien utarbeidet ved Aker universitetssykehus. Dette var en mindre studie med 196 pasienter som ble inkludert i 2001 – 02. Styringsgruppen besluttet deretter å legge til ezetimib som studiemedisin, samtidig som studien ble utvidet til å omfatte flere land, og sponsoren Merck og Schering-Plough tok da over den praktiske logistikken. Pasientene ble rekruttert fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia og Irland.


Aortastenose affiserer opptil 3 – 5 % av eldre over 75 år i vestlige land. Det er en aktiv inflammatorisk sykdom der risikofaktorer, histopatologiske forandringer og cellulære mekanismer har likhetstrekk med andre aterosklerotiske sykdommer.

Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS) er en randomisert, dobbeltblind klinisk studie der man har undersøkt effekten av langvarig, intensiv lipidsenkende behandling på kliniske endepunkter. Kombinert primært endepunkt var kardiovaskulær død, aortaventilimplantasjon, hjertesvikt som følge av forverring av aortastenose, ikke-fatalt hjerteinfarkt, hospitalisert pasient med ustabil angina, bypassoperasjon, perkutan koronar intervensjon og ikke-hemoragisk slag. Sekundære endepunkter var aortastenoserelaterte hendelser og iskemiske hendelser, og ekkokardiografiske variabler og medikamentsikkerhet ble også vurdert sekundært (1).

Ezetimib er et kolesterolsenkende legemiddel som hemmer absorpsjon av kolesterol og plantesteroler fra tarmen. Kolesterolreduksjonen er moderat. Midlet brukes bl.a. ved primær hyperkolesterolemi som ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene.

Anbefalte artikler