Vitamin B12-mangel hos norske spedbarn

Medisinsk nytt Barnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Biokjemiske tegn på vitamin B12-mangel forekommer hyppig hos spedbarn som kun får morsmelk. Tilskudd av vitamin B12 normaliserer den biokjemiske profilen.

  Hos barn som fullammes er vitamin B12-statusen en funksjon av morens vitamin B12-nivå. Nyere studier tyder på at vitamin B12-mangel hos fullammede spedbarn er hyppig i den vestlige verden.

  En adekvat vitamin B12-status er nødvendig for normal vekst og utvikling, spesielt av sentralnervesystemet. Hos spedbarn kan imidlertid mangelsymptomene være diffuse og vanskelig å oppdage.

  I en intervensjonsstudie studie med 107 norske spedbarn ble barna ved seks ukers alder randomisert til å få enten en intramuskulær injeksjon med 400 g vitamin B12 eller ingen intervensjon (3). Barnas nivå av vitamin B12 og folat samt de metabolske markørene homocystein og metylmalonsyre ble analysert da de var seks uker og fire måneder gamle.

  Ved seks ukers alder var det ingen forskjell i vitamin B12-status og folatstatus mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. Ved fire måneders alder var vitamin B12-nivået i serum 75 % høyere hos de barna som hadde fått vitamin B12, de hadde 39 % reduksjon i plasma-homocystein (fra 7,46 til 4,57 mol/l) og 66 % reduksjon i plasma-metylmalonsyre (fra 0,58 til 0,20 mol/l), mens nivåene var uendret i kontrollgruppen.

  Studien viser at vitamin B12-tilskudd gitt til seks uker gamle spedbarn endrer den biokjemiske profilen til den man finner hos eldre barn og voksne med normal vitamin B12-status. Dette tyder på at de biokjemiske funnene som hyppig ses hos spedbarn, ikke skyldes umoden metabolisme, men er et uttrykk for reell vitamin B12-mangel. Klinikere bør være oppmerksomme på denne diagnostiske muligheten ved uklare symptomer og utviklingsavvik hos spedbarn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media