Utbrenthet og selvmordstanker blant medisinstudenter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Halvparten av amerikanske medisinstudenter er utbrent og 11 % har hatt selvmordstanker i løpet av det siste året. Det viser en ny studie.

  Studien omfattet nesten 4 300 medisinstudenter ved sju doktorskoler i USA (1). Utbrenthet ble rapportert hos 49,6 % og selvmordstanker hos 11,2 % det seneste året. I en sensitivitetsanalyse antok man at de som ikke hadde svart, ikke hadde hatt selvmordstanker. Da ville prevalensen av selvmordstanker i de foregående 12 månedene være 5,8 %.

  En del av studien omfattet en longitudinell kohort. Her viste det seg at utbrenthet, livskvalitet og depressive symptomer predikerte selvmordstanker det neste året. En firedel av de som rapporterte om utbrenthet, var ikke lenger utbrent ett år senere. Tilfriskning var forbundet med signifikant mindre grad av selvmordstanker.

  – Studien viser en direkte forbindelse mellom grad av utbrenthet, spesielt emosjonell utmattelse og kynisme, og selvmordstanker ett år senere – uavhengig av depresjon. Dette er ganske originalt og knytter arbeidsforhold mer direkte til suicidalitet enn tidligere vist, sier førsteamanuensis Reidar Tyssen ved Avdeling for atferdsfag, Universitetet i Oslo.

  – En svakhet er den lave svarprosenten på 52 i det største tverrsnittsutvalget, og det er derfor nyttig at forfatterne har gjort en sensitivitetsanalyse. I våre studier av norske medisinstudenter har vi ikke funnet noen direkte sammenheng mellom medisinsk studiestress og selvmordstanker. I Norge er trolig personlige forhold viktigere. Medisinstudenter i USA opplever antakelig et hardere arbeidspress enn i Skandinavia.

  Forfatterne av denne artikkelen arbeider ved Mayo-klinikken i Minnesota. De er svært opptatt av studenters og legers mentale helse og fungering og har publisert flere artikler i høyt rangerte tidsskrifter, sier Tyssen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media