B-vitamin hindrer ikke kognitiv svikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  B-vitamintilskudd til pasienter med Alzheimers sykdom forhindrer ikke kognitiv funksjonsnedsettelse.

  Forskerne randomiserte 202 pasienter til B-vitaminbehandling og 138 pasienter til placebo på 40 sentre i USA (1). Pasientene hadde mild til moderat Alzheimers sykdom og normale verdier for folsyre, B12-vitamin og homocystein. Pasientene i B-vitamingruppen ble behandlet med høye doser folat, B₆- og B12-vitaminer.

  Etter 18 måneder var det en signifikant større reduksjon i homocysteinkonsentrasjonen i intervensjonsgruppen. Men det var ingen signifikant forskjell på kognitiv funksjonsendringsrate målt med en validert skala. Bivirkningsprofilene var lik i begge grupper med unntak av depresjonsrelaterte symptomer, som var signifikant hyppigere i B-vitamingruppen (28 % mot 18 %).

  – Dette er enda et eksempel på at funn fra observasjonsstudier, epidemiologiske studier og mekanismestudier ikke kan gjenfinnes i randomiserte, placebokontrollerte studier. Undersøkelsen dokumenterer også at det ikke er ufarlig å ordinere høye doser av vitaminer til pasienter. Behandlingen økte risikoen for depressive tilstander signifikant. Altfor mange leger ordinerer kosttilskudd uten å være klar over at de faktisk skader pasientene, sier Arne Astrup, Klinisk Ernæringsenhed, Gentofte Hospital til Ugeskriftet (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media