Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Barn født av mødre som røyker i svangerskapet, har økt risiko for luftveisinfeksjoner og ørebetennelse. Fedme hos mor under svangerskapet er også forbundet med økt risiko for luftveisplager hos barna.

Siri Eldevik Håberg. Foto Ivar Håberg

Dette viser Siri Eldevik Håberg i avhandlingen Early life exposures and respiratory health in infancy. Med utgangspunkt i Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) har hun studert hvordan påvirkning i fosterlivet og like etter fødsel kan ha betydning for barns risiko for ørebetennelse, infeksjon i nedre luftveier og andre luftveisplager frem til 18 måneders alder.

– Vi vet jo at det er en sammenheng mellom mors røyking i svangerskapet og luftveisplager hos barnet, men det er ofte vanskelig å skille mellom påvirkning i fosterlivet og etter fødselen. I vårt materiale, som omfatter mer enn 23 000 barn født mellom 2002 og 2004, finner vi at røyking i svangerskapet gir økt risiko for infeksjoner i nedre luftveier og luftveisplager hos barnet. Passiv røyking etter fødselen øker også risikoen hos barnet, uavhengig av om mor røykte i svangerskapet, sier Håberg.

Avhandlingen viser også at fedme hos mor under svangerskapet øker risiko for luftveisplager hos barna. Tilskudd av folat i svangerskapet var forbundet med lett økt risiko for luftveissykdom hos barna.

– Tilskudd av spesielle næringsstoffer kan påvirke aktivitet av gener eller biokjemiske prosesser. Men det er fortsatt mye vi ikke vet om årsakene til luftveissykdommer hos barn, og det er et stort behov for videre forskning på området, sier hun.

Håberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 4.11. 2008.


Fedme hos mor: Kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 30 hos mor før svangerskapet (BMI = vekt (kg)/høyde (m)²)

Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa): En studie initiert av Folkehelseinstituttet der over 100 000 gravide kvinner er rekruttert via norske sykehus. Barnets helse kartlegges ved spørreskjema. Studien startet i 1999.

Anbefalte artikler