Leddødeleggelse merkes tidlig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Skader i brusk og bein påvirker den fysiske funksjonen hos leddgiktpasienter allerede tidlig i sykdomsforløpet.

  I en longitudinell studie over ti år har revmatolog Sigrid Ødegård undersøkt forløpet av revmatoid artritt i forhold til bein- og bruskskade, fysisk funksjon, livskvalitet og arbeidsuførhet. Studien er basert på pasienter som fikk leddgikt i perioden 1988 – 93.

  – Et viktig og nytt funn er at både inflammasjon, målt med senkningsreaksjon, og røntgenpåvist skade i brusk og bein påvirker fysisk funksjon uavhengig av hverandre, både tidlig og sent i sykdomsprosessen. Dette er avgjørende i forhold til hvordan man legger opp den medikamentelle behandlingen, sier Ødegård.

  40 % av leddgiktpasientene var uføretrygdet etter ti år, og her spilte også den psykiske helsen inn. Ødegård fant at pasienter som skåret høyt for lært hjelpeløshet hadde økt risiko for å bli uføretrygdet. Også kjønn var en risikofaktor for uførhet. Kvinner hadde tre ganger større risiko for å bli uføretrygdet enn menn. Angst var en viktig forklaringsvariabel til smerte i forløpet av leddgikt. Det betyr at man i behandlingen av smerter hos leddgiktpasienter også må ha oppmerksomhet mot pasientenes psykiske helse.

  Ødegård disputerte for graden ph.d. 17.9. 2008 ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Disease course of Rheumatoid Arthritis (RA) in a 10-year perspective.

  Studien utgår fra revmatologisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus, der Ødegård er seksjonsoverlege ved den nasjonale rehabiliteringsenheten.

  Ordforklaring

  Lært hjelpeløshet: Innehar elementer av både psykisk stress og redusert mestringsevne. Er i denne studien målt med spørreskjemaet «rheumatoid attitude index».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media