Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Langtidsoverlevelsen blant barn som er operert for medfødte hjertemisdannelser er dramatisk bedret siden tidlig i 1990-årene.

Hvert år fødes det mer enn 500 barn med hjertemisdannelser i Norge. I sin doktoravhandling ved Universitetet i Oslo har barnelege Leif Torvald Eskedal studert overlevelse blant 1 753 barn operert ved Rikshospitalet i perioden 1990 – 2002, med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på åtte år. Til forskjell fra de fleste andre land har Norge kontinuerlig overvåking av både kort- og langtidsoverlevelse.

– Vi fant at blant barn operert for alvorlige hjertemisdannelser var andelen som døde de første 30 dager etter operasjon, redusert fra 18,6 % til 2,9 % i løpet av 1990-årene. Den totale dødsrisikoen er redusert til under en tredel fra 1990 til 1999, sier Eskedal.

Bedringen i overlevelse gjelder også barn som har Downs syndrom i tillegg til hjertemisdannelse. Blant barn som har andre tilleggsmisdannelser fant han imidlertid ingen bedret overlevelse. Den vanligste årsaken til dødsfall etter 30 dager var luftveisinfeksjoner, og det var mer enn dobbelt så mange dødsfall i vinterhalvåret sammenliknet med sommerhalvåret. Eskedal har også sett på vektutviklingen hos hjertebarna.

– Barn som ikke øker tilfredsstillende i vekt etter operasjonen, har langt høyere risiko for å dø sammenliknet med barn som har en god vektutvikling, sier han.

Eskedal har ikke studert årsaken til bedringen i overlevelse, men mener det kan skyldes bedre primær diagnostikk, bedre samhandling, forbedret kirurgi og bedre oppfølging etter operasjon. Han disputerte for ph.d.-graden 31.10. 2008.


Hjertemisdannelser: Medfødt strukturell abnormalitet i hjertet eller intratorakale store kar som er eller potensielt er av funksjonell betydning.

Anbefalte artikler