Pene bein lokker mange gutter

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Bentley, P.

Memorizing medicine

A revision guide. 512 s, tab, ill. London: RSM Press, 2007. Pris GBP 25

ISBN 978-1-85315-420-1

Overskriften er en såkalt ikonisk metafor – en huskeregel som fungerer slik at man husker et bilde (et ikon) av noe. Poenget er at man danner seg et indre bilde som fungerer, ikke hva eller hvordan bildet er (1). Slike huskeregler skal det finnes mange av i medisinen, ganske sikkert pga. den store mengden puggestoff. Jeg brukte selv noen slike i studiet, men jeg laget alle selv og husker ingen av dem lenger. En slik regel, som kunne vært min egen, er «moppas», som skal være til hjelp for å huske bestemte sykdommer hos barn: meningitt, otitt, pneumoni, pyelonefritt, appendisitt og sepsis.

Nå foreligger en bok med slike metaforer på engelsk. Forfatteren er nevrologen Paul Bentley ved Imperial College i London. Den er inndelt i kapitler om kardiologi, luftveissykdommer, gastroenterologi, infeksjonssykdommer, revmatologi, nevrologi, endokrinologi, klinisk kjemi, nefrologi og hematologi.

Ikoniske metaforer er en form for mnemoteknikk. Slike teknikker kan visstnok føres tilbake til greske og romerske lærebøker i retorikk, og de var utbredt i middelalderen og fikk en renessanse tidlig på 1800-tallet. Metodene ble kritisert av pedagoger fordi de tilsynelatende oppmuntret til puggelæring uten forståelse (2).

Vaskeseddelen angir at boken er en uvurderlig hjelp til repetisjon før eksamen og for klinikere som trenger å gjenoppfriske kunnskap. Et eksempel: Årsaker til diabetes mellitus har huskeregelen Pepsi Coke: Primary, Endocrine, Pancreatic disease, Steroids, Inherited pluss Chromosomal, Organ failure, Kidney failure, Exogenous. Er dette nyttig? Jeg klarer ikke å mobilisere altfor stor entusiasme for prosjektet, og jeg vet ikke om slike regler lenger brukes noe særlig.

Flere av huskereglene bærer preg av å være forfattet i en tid da legestudiet var mannsdominert. Det fremgår også av en dansk nettside med medisinske eksempler (3). Hva henspiller så overskriften på? Lårets adduktorer. Hvilke var nå det igjen?

Anbefalte artikler