En kilde til kunnskap og glede

Per E. Børdahl Om forfatteren
Artikkel

Hartviksen, I

Hartviksen, SN.

Dag Skogheim 80 år – en bibliografi

240 s. Mo i Rana: Nordland fylkeskommune, 2008. Pris NOK 300

ISBN 978-82-10-05043-5

Det er ikke hver dag at en fylkeskommune i samarbeid med et forlag utgir en bibliografi over bøker, artikler, kringkastingsprogrammer og arkivmateriale av og om en fremdeles aktiv forfatter. Men det har Nordland og Tiden Norsk Forlag gjort. De vil gratulere «hedersmannen Dag Skogheim».

Skogheims forfatterskap favner vidt, både skjønn- og faglitterært. Det bidrar til vår felles historiske hukommelse, spesielt gjelder det nordnorsk arbeiderbevegelse, den annen verdenskrig og tuberkulosens herjinger. Avgjørende for liv og forfatterskap ble årene 1943 – 54. Knapt 15 år gammel ble Dag Skogheim rammet av lungetuberkulose, og først 11 år senere kunne han – friskmeldt – forlate Grefsen sanatorium, ta artium som privatist og utdanne seg til lærer. Før han kom til Grefsen var han pasient ved Vensmoen sanatorium i Saltdalen og ved Helseheimen i Namsos. Han var gjennom hele repertoaret: liggekurene, blåsingen, de store operasjonene. En betydelig del av hans faglitterære produksjon har bakgrunn i hans personlige opplevelser som tuberkuløs. Han har satt tuberkulosen inn i større medisinske, samfunnsmessige og kulturelle sammenhenger i flere bøker – fra Tæring i 1988 til Sanatorieliv: fra tuberkulosens historie i 2001. Sammen med legen og juristen Aslak Syse har han gitt ut bok om psykisk utviklingshemmedes rettssikkerhet: I gode og vanskelige dager (1994).

Mye av hans faglitterære forfatterskap trekker frem altfor lett glemte hendelser i vår historie, og i den fremragende Tre dager i mai, et dykk i vår krigshistorie, viser han en fortellerevne og et tvisyn som gjør at man må undre seg over at dette ikke er blitt en del av skolens undervisning. Bedre utgangspunkt for elevdiskusjoner om krigen kan jeg vanskelig tenke meg.

Ved siden av det faglitterære forfatterskapet har Skogheim en betydelig skjønnlitterær produksjon. Mest berømt er «Sulis-Valby-kvartetten» fra 1980-årene, fire romaner om arbeiderbevegelsen nordpå. Men jeg er ikke sikker på om han noen gang har skrevet bedre enn i sin seneste roman Sju mann (2006).

Blant de mange priser han er tildelt for sin maurflittige aktivitet mener jeg Sverre Steen-prisen fra Den norske historiske forening må rangeres høyest. Den fikk han i 2002 for Sanatorieliv. Han var den sjuende som fikk prisen, der listen for øvrig er dominert av våre ledende faghistorikere.

Dag Skogheims bibliografi får stadig nye tilskudd – mannen er i full aktivitet. Men redaktørene har gjort den unødvendig vanskelig å orientere seg i. Stoffet er ordnet etter sjanger, men jeg savner innledende lister over hovedtrekkene i hvert avsnitt. Nå får man i stedet vite, bok for bok, hva den inneholder. Det blir for kronglete. Jeg savner dessuten en indeks. Meningen må jo være at dette skal være en bruksbok.

Den er trykt i et lite opplag, innholdet skal etter hvert bli publisert i digital form. Denne bibliografien anbefales som leserveiledning for dem som er interessert i vår store folkesykdom tuberkulosen, men også for alle med generell interesse for det samfunn som gikk foran dagens overflodssamfunn. Dessuten for dem som ønsker nye forslag til god lesning.

Anbefalte artikler