Dekkende og kortfattet om kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cameron, JL.

  Current surgical therapy

  Expert consult: online and print. 9. utg. 1 397 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2008. Pris USD 179

  ISBN 978-1- 4160- 3497-1

  Denne boken er dr. Camerons livsverk, og foreligger nå i niende utgave etter førsteutgivelsen som kom i 1984. Målgruppen er assistentleger, grenkandidater og praktiserende kirurger i privat eller akademisk virke. Forfatterne av de 270 kapitlene er nær utelukkende amerikanske, og innholdet er basert på forfatternes personlige meninger om aktuell kirurgisk behandling for en gitt tilstand eller problem.

  I hovedsak er inndelingen tematisk etter anatomiske regioner, fra oesophagus til anus, men enkelte seksjoner er dedikert egne tilstander som «hernie» og «portal hypertensjon». Traume og akuttmedisin, intensivmedisin og minimalinvasiv kirurgi er omtalt i egne seksjoner. Noe overlapp mellom seksjonene forekommer (koagulopati omtales i egne kapitler under både traume og intensivmedisin), og enkelte steder er seksjoneringen ikke konsekvent (skader i thorax omtales ikke under traumedelen, men under seksjonen «chest wall, mediastinum and trachea»). Tematisk er noen av kapitlene mindre aktuelle for europeiske kirurger, slik som «inferior vena cava filters» omtalt under «vascular systems». Kapitlene er i hovedsak korte og konsise. De skriver lite eller ingenting om sykdomsmekanismer, men går rett på sak hva gjelder diagnostiske algoritmer og aktuell kirurgisk behandling. For enkelte lidelser er også ikke-kirurgisk tilnærming omtalt, slik som screening, molekylære angrepsmekanismer og endokrin/adjuvant behandling for brystkreft. Selv om boken skal være en generell kirurgisk bok, inneholder den ingen kapitler om urologiske tilstander eller kirurgisk behandling av disse.

  Boken inneholder et relativt rikt antall svart-hvitt-illustrasjoner av varierende kvalitet, der pikselleringen for mange steder er for lav til å kunne være verdig trykkvalitet. I et samlet lite kompendium fremst i boken er et knippe illustrasjoner gjengitt i farger, men omtrent en tredel av disse faller også her igjennom pga. dårlig bildekvalitet. Kapitlene avsluttes med referanse til «suggested reading» som gir fra tre til 10 – 12 stort sett oppdaterte referanser på det aktuelle temaet. Noen kapitler blir vel «aktuelle» og lite generelle, som for lyskebrokk, der åpne teknikker nevnes i en bisetning og laparoskopiske tilganger får hovedfokus – noe som neppe ennå er representativt for det store antallet lyskebrokk som opereres daglig både i USA, Europa og ellers.

  Et omfattende register gjør den lett å slå opp i, og man finner de fleste temaene i de kirurgiske grenene under generell kirurgi. Informasjonen er i hovedsak lett tilgjengelig. Med boken følger en kode som gjør at man får hele innholdet tilgjengelig på nett. For lesere som ønsker seg dybdeinformasjon om spesialfelt og kunnskapsbasert bakgrunn for problemløsningsforslag, er nok boken totalt sett for generell. For utdanningskandidater og studenter med spesiell interesse for kirurgi vil den være et nyttig supplement.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media