Forskning på assistert befruktning

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Gruppens hovedinteresse er å studere svangerskap og fødsler etter assistert befruktning.

Studien er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital, Medisinsk fødselsregister i Bergen og Department of Social Medicine, University of Bristol, England.

Forfatterne er Liv Bente Romundstad, Arne Sunde og Vidar von Düring (St. Olavs Hospital), Pål Romundstad og Lars Vatten (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Rolv Skjærven (Medisinsk fødselsregister) og David Gunnell (University of Bristol).


Medisinsk fødselsregister: Et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Det ble opprettet i 1967 og inneholder opplysninger av stor betydning for studier av perinatale helseproblemer.

Assistert befruktning: Behandling av barnløshet ved inseminasjon av sædceller eller tilbakeføring av egg som er befruktet utenfor kroppen. Årlig blir det i Norge født ca. 1 000 barn etter ulike former for assistert befruktning (assisted reproduction technology, ART).

«Liten for alderen»: I epidemiologiske studier der man ønsker å undersøke betydningen av intrauterin vekstretardasjon, brukes ofte uttrykket «liten for alderen» (small for gestational age; SGA). Det betegner barn som ligger under en nærmere definert vektprosentil, f.eks. 10-prosentilen. Noen av disse barna vil ikke være vekstretarderte, men små av genetiske årsaker. Enkelte barn som ikke faller inn under denne kategorien, vil likevel være vekstretarderte, fordi de ikke har vokst tilstrekkelig selv om de har en vekt over f.eks. 10-prosentilen. Betegnelsen blir derfor et tverrsnittsmål og en statistisk beskrivelse av barnet ved fødselstidspunktet (1).

Anbefalte artikler