Sosiale nettverk

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

At et godt sosialt nettverk er viktig for helsen, er velkjent. Men hva er egentlig et sosialt nettverk? Tradisjonelt har vi tenkt på familie, venner og nærmiljø. Stadig flere tenker imidlertid på det sosiale nettverket som noe man har på Internett. En fersk undersøkelse fra Annenberg Center for the Digital Future, University of Southern California, viser at andelen som har et sosialt nettverk på Internett, er mer enn doblet de siste tre årene. Av disse mener nå mer enn halvparten at det sosiale nettverket på Internett er like viktig som «virkelige» nettverk. For menn er de virtuelle nettverkene enda viktigere enn de er for kvinner.

Anbefalte artikler