Ny generalsekretær i Legeforeningen!

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har ansatt Geir Riise som ny generalsekretær etter Terje Vigen, som går av med pensjon 1. april 2009. Generalsekretærene har helt fra Legeforeningen ble stiftet vært helt sentrale i utviklingen av foreningen og for foreningens omdømme. De har formet og utført sin rolle forskjellig, dels fordi de har hatt ulike personlige egenskaper og dels fordi Legeforeningen og samfunnet omkring har endret seg.

Vi ser med spenning frem til hvordan Geir Riise vil forme denne viktige stillingen og utøve sin posisjon og ønsker ham hjertelig velkommen!

Anbefalte artikler