Langtids psykoterapi er effektivt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Psykoterapi som pågår i lang tid er effektivt ved komplekse psykiske lidelser. Det viser en ny metaanalyse.

Langtids psykoterapi har vært en kontroversiell behandlingsform innen psykiatrien fordi man har manglet overbevisende dokumentasjon av effekt. Nå har forskere gjort en metaanalyse for å se nærmere på virkningene av slik behandling ved komplekse psykiske lidelser (1).

I analysen inngikk 11 randomiserte, kontrollerte studier og 12 observasjonsstudier publisert i perioden 1960 – 2008. Studiene omfattet 1 053 pasienter som var blitt behandlet med individuell psykodynamisk psykoterapi i mer enn ett år eller i over 50 behandlingssesjoner.

Langtids psykodynamisk psykoterapi viste store og stabile effektstørrelser i behandlingen av mennesker med personlighetsforstyrrelser og langvarige eller multiple mentale lidelser.

– Det er lettere å studere og dokumentere effekt ved bruk av enkle teknikker for avgrensede problemer. Det er imidlertid urealistisk å forvente at pasienter som i store deler av oppveksten har opplevd utrygghet og negativ læring skulle oppnå varige endringer i forståelsen av seg selv og andre etter noen få terapitimer, sier overlege i psykiatri Øivind Ekeberg ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Det er vanskelig å etablere standardiserte metoder for slik behandling. Det er begrenset hva en ICD-10-diagnose sier om en persons historie og konflikter. Innholdet i terapiene må variere i henhold til problemene. Det tar tid å etablere trygghet og tillit slik at pasienten kan ta opp sårbare konflikter og bearbeide disse. God psykoterapeutisk behandling er ikke bare til hjelp for pasienten, men også for familie, venner og kolleger.

100 timer terapi koster under 100 000 kroner, noe som ikke dekker mange dagene i en sykehusavdeling. Økt vektlegging av økonomien kan medføre at flere får en viss behandling, men at denne blir kortere og mer overfladisk. Derfor er det nødvendig med studier som denne, slik at man kan få dokumentert en virkelighet som så mange pasienter og klinikere har erfart, sier Ekeberg.

Anbefalte artikler