Koniseringsmetode og svangerskapsrisiko

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Slyngekonisering var ikke forbundet med økt risiko for uønsket svangerskapsutfall.

Kvinner behandlet for cervikal intraepitelial neoplasi har økt risiko for å få barn med lav fødselsvekt og for å føde for tidlig. Forskere har gjort en metaanalyse som omfattet én prospektiv kohortstudie og 19 retrospektive studier fra perioden 1969 – 2007 (1).

Knivkonisering var assosiert med økt risiko for perinatal død (RR 2,9), alvorlig og ekstremt for tidlig fødsel (hhv. RR 2,8 og 5,3) og fødselsvekt < 2 000 g (RR 2,9). Det var også økt risiko for slike utfall etter fjerning med radikal diatermi. Laserkonisering var forbundet med økt risiko for svært lav fødselsvekt, men kun basert på én studie, mens slyngekonisering ikke var assosiert med økt risiko for alvorlig uønsket svangerskapsutfall.

– Knivkonisering er en metode som medfører betydelig risiko for de alvorligste svangerskapsutfallene, men denne metoden brukes nå lite i Norge, sier avdelingsdirektør Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet.

– I fjor ble det publisert en norsk studie som viste økt risiko for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel etter konisering, hovedsakelig med laser, men her skilte man ikke mellom laser og slyngemetodikk (2). I denne nye studien har man heller ikke sammenliknet metodene direkte, men rapporterer om økt risiko for svært lav fødselsvekt ved laserkonisering ut fra én studie, forteller han.

– Det er mulig at den gradvise overgangen til den teknisk enklere slyngekoniseringen i Norge også gjør det lettere å unngå alvorlige svangerskapsutfall. Vi får håpe den nye HPV-vaksinasjonen gjør spørsmålet mindre viktig i fremtiden, sier Frøen.

Anbefalte artikler