()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ett hjemmebesøk av helsearbeider i barselperioden førte til redusert neonatal dødelighet i et fattig område i India.

  Forskerne undersøkte effekten av et hjemmebesøk av en helsearbeider den første måneden etter fødselen sammenliknet med ingen besøk i en enkel, men rimelig god kvasieksperimentell studie (1). Hos dem som fikk hjemmebesøk falt dødeligheten fra ca. 54 til 36 per 1 000 fødsler, mens den var uendret i kontrollgruppen.

  – Studien er viktig på flere måter. Den er et eksempel på hvordan man kan måle effekt av intervensjon i populasjonsbasert forebyggende helsearbeid. Resultatet er i seg selv viktig for fattige land som må prioritere grunnleggende tiltak i et dårlig utviklet helsevesen, sier Trond Markestad, professor i barnesykdommer ved Universitetet i Bergen.

  – Dødelighet er sjelden et aktuelt endepunkt i mer utviklede land, men alle må prioritere, og for alle nye tiltak bør man planlegge en evaluering som holder vitenskapelig kvalitet og som har godt definerte endepunkter. Slike ambisjoner bør vi også i langt større grad ha i vårt land. Vi har lange og gode tradisjoner i forebyggende helsearbeid blant barnefamilier, og nye forslag om screening og andre tiltak blir stadig foreslått, for eksempel for å forebygge vansker med motorikk, språk, atferd, psykisk helse og overvekt. Men lite blir gjort i form av systematisk evaluering av velmente tiltak.

  En videreutvikling av journalsystemet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten slik at det ga mulighet for helseovervåkning og forskning, ville være en viktig forutsetning for å få til dette. På den måten kunne man for eksempel måle effekt av samfunnsmessige tiltak på varighet av amming og forekomst av overvekt og skolefravær, sier Markestad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media