Gir protonpumpehemmere økt risiko for pneumoni?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Behandling med protonpumpehemmere øker risikoen for pneumoni i de første dagene, men risikoen ser ut til å forsvinne ved lengre behandlingstid.

Studien omfattet 80 000 pasienter fra General Practice Research Database i Storbritannia. De hadde i perioden 1987 – 2002 fått diagnostisert en pneumoni og ble sammenliknet med 800 000 kontrollpersoner.

Det var en sterk stigning i risikoen for pneumoni blant pasienter som var behandlet med protonpumpehemmere i behandlingens første to dager (OR 6,5) og i de første 14 dagene (OR 3,2). Sammenhengen var imidlertid ikke statistisk signifikant etter behandling i lengre tid, særlig over 30 dager.

– Funnet bekrefter tidligere studier, men det er vanskelig å forstå hvorfor det er økt risiko kun den første tiden og ikke ved langvarig behandling ettersom effekten av protonpumpehemmere ikke avtar med tiden, sier Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Gastroenterologisk avdeling, Odense Universitetshospital.

– Dette er en pasient-kontroll-studie, og blant pasientene var det betydelig komorbiditet. Selv om forfatterne har gjort betydelige anstrengelser ved å korrigere for tallrike konfundere, kan man ikke utelukke at en ikke-identifisert faktor kan være av betydning, sier Schaffalitzky de Muckadell til Ugeskriftet (2).

Anbefalte artikler