()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hos pasienter med mutasjoner i K-ras-genet var det ingen effekt av behandling med cetuximab.

  Cetuximab er et monoklonalt antistoff rettet mot epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR). Behandling med dette midlet gir bedre overlevelse og opprettholder livskvaliteten hos pasienter med kolorektalkreft som ikke responderer på kjemoterapi. Det er kjent at mutasjoner i genet K-ras kan påvirke responsen på EGFR-hemmere.

  Forskerne undersøkte tumorprøver fra 394 pasienter med kolorektralkreft som var blitt randomisert til å få cetuximab samt beste støttebehandling eller kun støttebehandling (1). Det viste seg at effekten av cetuximab var signifikant forbundet med K-ras-mutasjonsstatus. Hos dem med villtype-K-ras var det effekt av cetuximabbehandling, mens det hos dem med mutasjoner i K-ras ikke var effekt.

  – De samme forskerne publiserte i 2007 en artikkel som viste forlenget overlevelse hos pasienter med kolorektalkreft ved bruk av cetuximab (2). Som den nå publiserte reanalysen tydelig viser er det undergruppen av pasienter med tumorer som ikke har mutasjoner i K-ras-genet som profitterer på behandlingen. Det sier lege Michael Bretthauer, medisinsk redaktør i Tidsskriftet og for tiden editorial fellow i New England Journal of Medicine.

  – Studien er et nytt skritt i retning av mer skreddersydd behandling for pasienter med malign sykdom. Behandlingen justeres etter genetiske variabler i tumor. Dermed kan kostnad-nytte-effekten maksimeres, samtidig som de som vil ha liten nytte av behandlingen blir spart for unødige bivirkninger, sier Bretthauer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media