Behandling av feber hos barn

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Ibuprofen er bedre enn paracetamol og like effektivt som kombinasjonen paracetamol pluss ibuprofen ved behandling av feber hos barn.

Bruken av antipyretika har vært sterkt omdiskutert i de senere år. Illutrasjonsfoto Colourbox

I en prospektiv og randomisert undersøkelse rekrutterte man 156 barn i alderen 0,5 – 6 år fra 35 allmennpraksissentre. Ved randomiseringen hadde de en aksillær temperatur på 37,8 – 41,0 °C. Barna ble randomisert til behandling i hjemmet med enten paracetamol (15 mg/kg), ibuprofen (10 mg/kg) eller en kombinasjon av begge.

I de første fire timene var feberepisodene like lange enten barna fikk kun ibuprofen eller kombinasjonsterapi. Feberen hos dem som fikk kombinasjonsterapi, varte 55 minutter kortere enn hos dem som fikk paracetamol alene. Ibuprofen alene fjernet feberen like raskt som kombinasjonsterapi, mens kombinasjonsterapi nedsatte feberen 23 minutter hurtigere enn paracetamol. Ibuprofen bør være førstevalgspreparat ved feber hos barn, og man kan overveie kombinasjonsterapi i de første 24 timene, mener forfatterne.

– Febernedsettende behandling av barn er svært ofte foreldreordinert. Risikoen for feildosering ved kombinasjonsbehandling er større. Kombinasjonsbehandling for å lindre feber bør nok derfor unngås. Mange foreldre er dessuten fortrolige med bruk av paracetamol, sier Niels Henrik Valerius ved Barneavdelingen, Hvidovre Hospital, til Ugeskriftet (2).

Anbefalte artikler