Les mer om ...

Artikkel

Tema: antibiotika og resistens

Antivirale medikamenter er viktig i beredskapen mot pandemisk influensa. Inntil nylig har det vært få problemer med resistens mot de moderne influensamidlene. Vinteren 2007 – 08 ble det imidlertid observert økende resistens mot ett av midlene. Overvåking er avgjørende for å velge riktig empirisk behandling. I dette nummer av Tidsskriftet omtales resistens ved tuberkulose, virusinfeksjoner og invasive soppinfeksjoner.

Antibiotikaresistens – et globalt folkehelseproblem

Medikamentresistens ved tuberkulose

Medikamentell resistens vid HIV-infektion

Resistens ved virusinfeksjoner

Resistens hos influensavirus

Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner

Rehabilitering etter kreft

Kunnskapen om effekten av rehabiliteringstilbud til kreftpasienter i Norge er mangelfull. Flere krefttilfeller og bedre prognose har vært argumenter for å øke rehabiliteringsinnsatsen. Ved Montebello-senteret tilbys 5 – 10 dagers kurs for kreftpasienter fra hele landet og deres pårørende. De fleste deltakerne rapporterer om god nytte av oppholdet, men kunnskap om langtidseffekter mangler.

Veien er målet

Kurs for kreftrammede – 15 års erfaringer fra Montebello-senteret

Rehabilitering etter kreft

Menstruell migrene

Menstruell migrene defineres som anfall uten aura i forbindelse med menstruasjon. For å kunne stille diagnosen er det viktig at pasientene registrerer tidspunkt for hodepine og menstruasjon. Anfallsbehandlingen er som for annen migrene. Perimenstruell korttidsprofylakse med for eksempel ikke-steroide antiinflammatoriske midler kan være egnet dersom kvinnen har regelmessig menstruasjon.

Migrene på minusdagene

Menstruell migrene

Er det trygt å gi nesedråper til barn?

Det er vanlig å gi barn med øvre luftveisinfeksjon slimhinneavsvellende nesedråper eller nesespray. Effekten er ikke dokumentert å være bedre enn fysiologisk saltvann hos barn under 12 år. Alvorlige bivirkninger forekommer, og bruk av slike midler frarådes til barn under to år.

Slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray hos barn

Human anaplasmose

Infeksjon med den flåttbårne bakterien Anaplasma phagocyophilum er vanlig hos dyr langs kysten i Sør-Norge. I Norge er det registrert svært få tilfeller hos mennesker. Sykdommen er trolig underdiagnostisert, og man bør tenke på human anaplasmose ved influensaliknende symptomer 1 – 3 uker etter flåttbitt.

Human anaplasmose – en skjult sykdom i Norge?

Anbefalte artikler