()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Luftveisplager, spesielt tung pust og hoste, gir økt risiko for en for tidlig død av hjerte- og lungesykdommer.

  Anne Frostad. Foto privat
  Anne Frostad. Foto privat

  Luftveisplager, som piping i brystet, tung pust eller hoste kan være tegn på lunge- og luftveissykdom eller hjertesykdom. Anne Frostad har undersøkt om det er sammenheng mellom slike symptomer og dødelighet. Datagrunnlaget er befolkningsstudien i Oslo, som ble utført i juni 1972, hvor over 17 500 personer i alderen 15 – 70 år svarte på et spørreskjema. Halvparten oppga at de hadde luftveisplager.

  – Vi har undersøkt sammenhengen mellom luftveisplager og generell dødelighet, død på grunn av hjerte- og lungesykdommer, og forekomst av lungekreft i de neste 30 årene. Vi ser at alle former for luftveisplager gir risiko for en for tidlig død av obstruktiv lungesykdom og iskemisk hjertesykdom. Risikoen var høyest hos dem som var plaget med tung pust, enten ved gange i oppoverbakke eller på flatmark. Resultatene er justert for andre faktorer, som alder, røykevaner og eksponering for støv og gass i arbeidet, sier Frostad.

  Blant de 352 deltakerne som fikk lungekreft i løpet av perioden, hadde over 70 % rapportert om hoste eller astmaliknende symptomer da de fylte ut spørreskjemaet.

  Frostad forsvarte avhandlingen Respiratory symptoms as risk factor for mortality from all causes and from respiratory and cardiovascular disease and for incidence of lung cancer, a 30-year follow-up of a community study in Oslo for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 5.9. 2008.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media