Behandling ved høyt blodtrykk

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Mange pasienter med høyt blodtrykk bør ikke bare få medikamentell behandling som reduserer blodtrykket, men også behandling som blokkerer hormonenes virkemåte direkte på hjertemuskulaturen.

– Ved riktig medikamentell behandling reduseres risikoen for blant annet hjerte- og karsykdom, sier Arne Strand.

Strand og kolleger har gjort en oppfølgingsstudie over 20 år. 56 menn ble undersøkt i 1984 og igjen i 2004. I 2004 ble gruppen delt i tre: de med normalt blodtrykk, de med høyt blodtrykk og de som i løpet av oppfølgingsperioden utviklet høyt blodtrykk.

– Vi har sett spesielt på den sistnevnte gruppen. Det ble blant annet gjort arterielle hormonmålinger av noradrenalin, vasopressin og aldosteron i hjertet i 1984. Resultatene viser at økt aktivitet i disse hormonsystemene kan forklare en del av venstre ventrikkel-massen hos personer som utvikler hypertensjon. Økt venstre ventrikkel-masse kan igjen føre til hjertesvikt, sier Strand.

Funnene underbygger at det ikke bare er blodtrykket som må behandles, men at det også er viktig å blokkere de riktige hormonsystemene. Strand og kolleger har også, ved hjelp av ekkokardiografi og vevsdoppler, sett på variabler som kan si noe om den diastoliske funksjonen i venstre ventrikkel.

– Vi fant at jo høyere blodtrykk og jo større venstre ventrikkel-masse, desto mer blir vevshastighetene i hjertemuskulaturen redusert. Større hjertemasse medfører nedsatt diastolisk funksjon. Dette er det viktig å påvise tidlig, sier Strand.

Han disputerte 3.10. 2008 ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Predictors of left ventricular hypertrophy and detection of diastolic dysfunction in men who develop hypertension.


Noradrenalin, vasopressin og aldosteron:Vasoaktive nevrohormoner som i tillegg til å påvirke blodtrykket direkte også fører til myocytthypertrofi, fibrose og endring av karveggsstruktur (vasokonstriksjon og endotel dysfunksjon).

Vevsdoppler: Ultralydbasert metode til å måle blodgjennomstrømmingen i vevet.

Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 2674

Anbefalte artikler