()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny vaksine mot lungekreft viser lovende resultater og gir lite bivirkninger. Man tror at den kan være spesielt effektiv i kombinasjon med cellegift og strålebehandling.

  Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv hos både menn og kvinner i Norge. I avhandlingen New diagnostic and therapeutic approaches in non-small cell lung cancer har Paal Fr. Brunsvig ved Onkologisk avdeling, Radiumhospitalet, undersøkt nye behandlingsmetoder for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

  – Vi har utviklet en ny kreftvaksine, telomerasepeptid. Høyt nivå av telomerase er karakteristisk for mange ulike typer kreftceller, og ved ikke-småcellet lungekreft er dette assosiert med dårlig prognose. Vaksinen trigger en immunrespons, hvor T-celler gjenkjenner kreftceller som uttrykker telomerase, og angriper dem. Vi har prøvd ut vaksinen på 26 pasienter med lungekreft. Resultatene viser at sju av de 14 pasientene som fullførte behandlingen, oppnådde stabilisering av sykdommen, og én er uten tegn til sykdom mer enn fem år etter, sier Brunsvig.

  Han har også undersøkt effekten av å kombinere strålebehandling med cellegiften docetaxel. 30 pasienter med inoperabel lungekreft fikk kombinasjonsbehandlingen, og etter mer enn fem år er fem i live, og trolig helbredet for sin kreftsykdom.

  – Resultatene er lovende, og vi tror at vaksinen kan være spesielt effektiv i kombinasjon med kjemoterapi og strålebehandling. Dette prøver vi nå ut for pasienter med stadie IIIA/IIIB lokalavansert ikke-småcellet lungekreft, sier han.

  Brunsvig disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 26.9. 2008.

  Ordforklaringer

  Telomerase: Revers transkriptase som hovedsakelig har som oppgave å forlenge telomerer (endene på kromosomer). Telomerase er overuttrykt i over 85 % av alle kreftceller, uavhengig av opprinnelse og histologisk type.

  Stadie IIIA: Avansert sykdom, men pasientene kan fremdeles behandles kirurgisk. Overlevelse for pasienter med stadie IIIA ikke-småcellet lungekreft er 10 % etter fem år.

  Stadie IIIB: Mer avansert sykdom med metastaser. Disse pasientene kan vanligvis ikke behandles kirurgisk.

  Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 2535

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media