H. Tiller svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Trond Markestad har satt seg grundig inn i både neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) som tilstand og den omtalte screeningstudien. Både faggruppen på feltet og undertegnede er enig med ham i at kontrollgruppen som ble brukt i screeningstudien, ikke var optimal. Den besto av deltakerne i ulike screeningstudier der enten risikosvangerskap eller nyfødte med neonatal alloimmun trombocytopeni i stor grad ble identifisert før symptomdebut. Kontrollgruppen var derfor ikke representativ for et såkalt normalt forløp av neonatal alloimmun trombocytopeni. Det er derfor tenkbart at antall barn med komplikasjoner relatert til neonatal alloimmun trombocytopeni i kontrollgruppen er skjevt fordelt i retning av et for lavt antall. Likevel fant man at det norske screening- og intervensjonsprogrammet hadde effekt.

  Markestad har rett i at hjerneblødningene i kontrollpopulasjonen oppsto intrauterint, men da i hovedsak etter uke 36. Hans konklusjon om at man ved hjelp av intervensjonsprogrammet i screeningstudien derfor ikke ville ha forhindret noen av blødningene i kontrollgruppen, bør imidlertid nyanseres. En viktig del av intervensjonsprogrammet besto i regelmessig klinisk oppfølging med ultralydundersøkelse. Ved tegn til blødning hos fosteret ble moren forløst så snart som mulig. Det er derfor god grunn til å tro at intervensjonen forhindret sekvele av hjerneblødning ved å begrense blødningenes størrelse og omfang.

  Markestad viser til sin egen rundspørring blant utvalgte norske neonatologer, der svært få oppga at de noen gang hadde sett hjerneblødning relatert til neonatal alloimmun trombocytopeni (1). Han bruker dette som indikasjon på at hjerneblødning pga. neonatal alloimmun trombocytopeni er nærmest ikke-eksisterende. I større studier er dette imidlertid påvist hos 1/12 000 –  1/14 000 nyfødte ved termin (2, 3), som tilsvarer 4 – 5 barn hvert år i Norge. Vi vet at neonatal alloimmun trombocytopeni hos nyfødte er kraftig underdiagnostisert her i landet (Tiller H, Killie MK, Skogen B et al, upubliserte data). I gjeldende nasjonale retningslinjer for utredning av intrauterin fosterdød er undersøkelser for trombocyttalloimmunisering heller ikke oppført som obligatorisk (4). Det stemmer nok derfor at svært få i Norge har diagnostisert neonatal alloimmun trombocytopeni ved intrauterin/neonatal hjerneblødning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media