Heidi Tiller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Tiller

Hilde Jensvoll, Marie Falkenberg Smeland, Heidi Tiller, Øystein Lunde Holla, Trine E. Prescott, Anders Vik
19.11.2019
A primigravida was found to have anaemia, leukopenia and thrombocytopenia. A broad exploratory assessment yielded no diagnostic explanation. In the course of her pregnancy she required frequent...
Hilde Jensvoll, Marie Falkenberg Smeland, Heidi Tiller, Øystein Lunde Holla, Trine E. Prescott, Anders Vik
18.11.2019
En førstegangsgravid kvinne fikk påvist anemi, leukopeni og trombocytopeni. Bred innledende utredning ga ikke diagnostisk avklaring. Utover i svangerskapet trengte hun hyppige transfusjoner av...
Heidi Tiller
11.09.2008
Våren 2007 publiserte forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet resultater fra en stor norsk screening- og intervensjonsstudie. I kjølvannet av...
Heidi Tiller
20.11.2008
Intensjonen bak kronikken Kritisk søkelys på norsk screeningstudie var å bruke debatten rundt screeningstudien som utgangspunkt for en prinsipiell diskusjon rundt bruken av randomiserte kliniske...
Heidi Tiller
20.11.2008
Trond Markestad har satt seg grundig inn i både neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) som tilstand og den omtalte screeningstudien. Både faggruppen på feltet og undertegnede er enig med ham i at...