Heidi Tiller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kvinneklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge

og

Institutt for medisinsk biologi

UiT – Norges arktiske universitet

Heidi Tiller er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege og førsteamanuensis.

Artikler av Heidi Tiller
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media