Gynekologiske prosedyrer – godt illustrert

Helga B. Salvesen Om forfatteren
Artikkel

Levine, DA

Barakat, RR

Abu-Rustum, NR.

Atlas of procedures in gynecologic oncology

2. utg. 360 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2008. Pris GBP 150

ISBN 978-1-84184-498-5

Dette er en detaljert fotografisk oversikt over sentrale prosedyrer innen fagfeltet gynekologisk kreft. Målgruppen er i hovedsak assistentleger under opplæring på fagområdet og leger med mer erfaring og behandlingsansvar for personer med gynekologisk kreft. Operasjonssykepleiere, medisinstudenter, gynekologer generelt og kirurger med interesse for bekkenkirurgi vil også kunne ha utbytte av denne oversikten.

I dette atlaset får man detaljert oversikt over praktiske prosedyrer innen gynekologisk kreft, og det dekker både tradisjonelle kirurgiske teknikker og nyutviklede metoder for laparoskopisk kirurgi og robotkirurgi. Prosedyrene forklares i detalj gjennom fotografier i farger på glanset papir som viser det hele trinn for trinn. Det følger også med en DVD med utvalgte operasjoner i kommenterte klipp.

De grunnleggende gynekologiske prosedyrer beskrives i tre hovedavsnitt. Åpne prosedyrer som omtales er blant annet kirurgisk stadieinndeling av gynekologisk kreftsykdom, radikal hysterektomi, vulvektomi og metoder for retroperitoneal lymfeknutedisseksjon. Også mer omfattende kirurgiske inngrep, som i Norge er sentralisert på få hender, illustreres – tumorreduserende kirurgi med diafragmastripping, vulvakirurgi med metoder for rekonstruksjon av vulva med myokutan lapp og bekkeneksentrasjon.

Et avsnitt omhandler minimalt invasive prosedyrer med laparoskopiske prosedyrer for «second look»-operasjon, stadieinndeling, radikale hysterektomier og ekstraperitoneal lymfeknutedisseksjon. I dette avsnittet illustreres også metoder som er lite utbredt blant gynekologer her til lands, som håndassistert laparoskopisk miltekstirpasjon og robotassistert laparoskopisk kirurgi. I denne reviderte versjonen er nye prosedyrer for fertilitetsbevarende kirurgiske metoder også beskrevet.

I siste avsnitt vises prosedyrer som er mer relatert til palliative tiltak for pasienter med gynekologisk kreft, som paracentese, anlegging av perkutan gastrostomi og thoraxdren, innlegging av veneport og sentralt venekateter.

Det hele er klart prosedyreorientert, og teksten som introduserer hvert kapittel er begrenset til en kortfattet oppsummering av indikasjonsområdet for metoden, uten en full gjennomgang av litteraturen som begrunner dette. Det er et stort spenn i prosedyrene – noen praktiseres av svært få, om noen her til lands, andre vil være prosedyrer som er relevante for vanlig vaktarbeid ved en gynekologisk avdeling med pasienter med gynekologisk kreft. Noen av metodene som vises gjenspeiler den amerikanske behandlingstradisjonen og er noe mindre relevant hos oss, men det er interessant å studere bildene og fremgangsmåten likevel.

Atlas of procedures in gynecologic oncology egner seg kanskje aller best til å inntas i små porsjoner. Den er ypperlig som forberedelse til prosedyrer man planlegger å gjennomføre. Man vil kunne ha glede av den i flere faser av sitt kliniske virke – den vil være nyttig som forberedelse til første assistanse og første erfaring som operatør, men kanskje enda mer er det et verk man bør vende tilbake til for å studere anatomiske forhold og finesser i den kirurgiske teknikken når den kirurgiske kompetansen øker. Med økt erfaring vil man kunne se og nyttiggjøre seg detaljene i illustrasjonene på en ny måte.

Anbefalte artikler