Helga B. Salvesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helga B. Salvesen

Helga B. Salvesen
13.03.2008
Det er sannsynlig at et koordinert screeningprogram medvirker til redusert forekomst og dødelighet av livmorhalskreft. Forbedret prøvetaking og nye vaksiner mot humant papillomvirus kan gi...
Helga B. Salvesen
20.11.2008
Levine, DA Barakat, RR Abu-Rustum, NR. Atlas of procedures in gynecologic oncology 2. utg. 360 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2008. Pris GBP 150 ISBN 978-1-84184-498-5 Dette er en detaljert...
Helga B. Salvesen
10.08.2002
Kreft i livmoren har vist en jevnt stigende forekomst, og i dag diagnostiseres om lag 500 nye tilfeller årlig i Norge (1) (fig 1), noe som er i tråd med utviklingen i resten av den industrialiserte...
Helga B. Salvesen
20.04.2001
Vi har i dag ca. 1 500 nye tilfeller av gynekologisk kreft årlig i Norge, noe som utgjør ca. 15 % av krefttilfeller blant kvinner (1). Man har lenge kjent til at sykdomsutbredelsen ved tidspunktet...
Helga B. Salvesen
20.04.2001
Rutinekontroller etter behandling for kreft har lang tradisjon for de fleste kreftformer (1). Argumentasjonen bak dette har vært at dersom et residiv oppdages tidlig, er det bedre mulighet for...
Helga B. Salvesen
30.06.2000
Forekomsten av endometriecancer øker, og er nå en av de hyppigste former for underlivskreft i industrialiserte land. Sykdommen kan oftest kureres, og pasientgruppen representerer dermed en stor...
Helga B. Salvesen, Ole Erik Iversen, Claes Tropé
17.11.2005
Til tross for en økt innsikt i det genetiske grunnlaget for gynekologisk kreft er dette fortsatt en viktig dødsårsak blant kvinner ( 1 ). For sykdomsgruppen har imidlertid flere nyvinninger...