Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av sju norske kirurger.

Den er resultatet av en prospektiv, randomisert multisenterstudie initiert av og ledet fra Gastrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Forfattere er Kristoffer Lassen, Jørn Kjæve, Torunn Fetveit, Gerd Tranø, Helgi K. Sigurdsson, Arild Horn og Arthur Revhaug. Studien hadde ikke vært mulig uten en rekke medhjelpere ved de fem deltakende sentrene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Arendal.


Null per os (Nil-by-mouth): Populær betegnelse på faste før, men også etter kirurgi, en rutine som raskt ble populær etter de første dødsfall ved eteranestesi i 1840-årene. Myten om nødvendig faste etter kirurgi har vært bemerkelsesverdig overlevelsesdyktig i de kirurgiske miljøene verden over når man tar i betraktning at all dokumentasjon taler sterkt imot slik praksis.

Mat: Næringsholdig substans som inntas via munnen uten bruk av industrielt fremstilte katetre og som ofte overflødiggjør bruk av kunstige ernæringsløsninger enteralt og parenteralt. Er naturlig forekommende, billig og oftest lokalt fremstilt. Har som næringskilde druknet i diskusjonen om hvorvidt enteral eller parenteral kunstig ernæring er å foretrekke. Har ingen åpenbar sponsor ved bruk i studier.

Anbefalte artikler