Snurr film!

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftets nettutgave er oversiktsartikkelen Primære og sekundære dystonier (s. 2206) ledsaget av videosnutter som illustrerer ufrivillige bevegelser. Dette er første gang vi presenterer en artikkel med levende bilder. Forfatteren har selv bidratt med videoene, redaksjonen har bistått med redigering og tilrettelegging.

Innholdsmessig er mange av artiklene i Tidsskriftet svært godt egnet for filmillustrering. Teknologisk sett ligger også forholdene nå godt til rette for at leserne skal kunne se video på nettet. Vi oppfordrer derfor forfatterne til å ha dette i tankene allerede når artikkelen er på planleggingsstadiet.

Anbefalte artikler