Tabletter i stedet for trening?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

En fersk musestudie antyder at piller kan erstatte eller forsterke effekten av fysisk aktivitet.

Helseeffektene av trening har inspirert forskere til å utvikle stoffer som kan etterlikne slik aktivitet eller øke effekten. En amerikansk forskningsgruppe har utviklet kunnskap om to proteiner involvert i trening og metabolisme i musemodeller (1). Proteinet PPARδ er essensielt for reguleringen av metabolismen i skjelettmuskulaturen, og AMPK (AMP-kinase) er involvert i glukosehomøostasen og treningsfysiologiske effekter.

Ved å gi en gruppe mus en PPARδ-agonist kunne de løpe 60 – 75 % lenger enn kontrollmusene, men bare i kombinasjon med trening. Når utrente mus fikk en AMPK-agonist, kunne de løpe 45 % lenger enn tilsvarende ubehandlede mus.

– Forsøkene tyder på at signalenzymet AMPK er avgjørende for treningseffekten i skjelettmusklene. Enzymet aktiveres ved energimangel i cellen, for eksempel ved hardt fysisk arbeid eller sterkt nedsatt blodtilførsel, sier professor Øyvind Ellingsen ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– En uventet oppdagelse i studien var at treningseffekten kan etterliknes av stoffet AICAR, som aktiverer AMPK direkte, uten trening. Økningen i utholdenhet kom parallelt med oppregulering av et unikt sett gener som styrer energiomsetningen i mitokondriene, forteller han.

– Undersøkelsen viser at ny innsikt i de cellulære mekanismene for bedre helse ved trening kan gi praktiske resultater for behandlingen av livsstilssykdommer. Tiden vil vise om oppdagelsen fører til nye prestasjonsfremmende medikamenter på dopinglistene, sier Ellingsen.

Anbefalte artikler