Magnesium mot cerebral parese

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Det var færre tilfeller av cerebral parese hos svært premature hvis moren fikk magnesiumsulfat før fødselen. Det viser ny studie.

Det er antatt at inntak av magnesium før fødselen kan redusere faren for cerebral parese hos for tidlig fødte. Nå er dette undersøkt i en multisenterstudie fra USA som omfattet over 2 200 kvinner. De ble innlagt med truende for tidlig fødsel og randomisert til enten å få magnesiumsulfat intravenøst eller placebo (1).

Den neonatale mortaliteten var den samme i de to gruppene, men ved to års alder var det signifikant færre barn med moderat til alvorlig cerebral parese i gruppen som hadde fått magnesiumbehandling antenatalt (RR 0,56; 95 % KI 0,33 – 0,97).

Magnesiumbehandlingen syntes å ha hatt en nevroprotektiv effekt på den immature hjernen, mener forfatterne.

– Undersøkelsen er svært solid metodologisk og bekrefter resultater fra tidligere, mindre studier som viser en mulig nevroprotektiv effekt av antenatal magnesiumsulfatbehandling hos for tidlig fødte barn, sier professorstipendiat Jon Skranes ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Resultatene viste at magnesiumsulfat reduserte forekomsten av moderat til alvorlig cerebral parese, men ikke totalforekomsten av cerebral parese hos for tidlig fødte barn. Virkningsmekanismen for den beskyttende effekten er foreløpig uklar. Det var ingen redusert forekomst av de viktigste årsakene til cerebral parese hos premature, nemlig hjerneblødning og hjerneinfarkt, i gruppen som hadde fått magnesiumsulfat.

Det gjenstår mye forskning før man kan anbefale magnesiumsulfatinntak som rutinebehandling ved truende for tidlig fødsel. Det er viktig å avklare spørsmål om hvilke barn som kan profittere på behandlingen, hva som er riktig dosering og når behandlingen bør gis for å ha best protektiv effekt, sier Skranes.

Anbefalte artikler