Galleblæresykdom ved østrogensubstitusjonsbehandling

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Transdermal østrogensubstitusjon gir lavere risiko for sykdom i galleblære enn peroral behandling.

Illustrasjonsfoto © Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos

Studier har vist at det er økt risiko for gallestein, kolecystitt eller kolecystektomi ved bruk av østrogen i overgangsalderen. Engelske forskere har undersøkt om applikasjonsformen har innvirkning på risikoen for å få galleblæresykdom (1).

Over en million postmenopausale kvinner inngikk i en prospektiv kohortstudie. De som ble behandlet med østrogen, hadde en relativ risiko på 1,6 (95 % KI 1,6 – 1,7) for å få galleblæresykdom sammenliknet med ubehandlede kvinner. Den relative risikoen ved transdermal behandling var betydelig lavere (RR 1,2) enn ved peroral applikasjon (RR 1,7).

– Vi har lenge kjent til denne risikoen, men den har druknet i de andre aspektene ved østrogenbehandling, sier overlege Mette Haase Moen ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital. – I Frankrike gis østrogenbehandling hovedsakelig transdermalt, men i Norge er depotplasteret ikke så populært, sannsynligvis på grunn av pris og synlighet, forteller hun.

– Det har vært diskutert om transdermal tilførsel i mindre grad påvirker koagulasjonen og de gunstige lipidendringene man ser ved peroral tilførsel. Miljøaspektet er ikke uvesentlig, da det må tilføres 40 ganger så mye østrogen ved den perorale behandlingen og de fleste mer eller mindre aktive nedbrytningsprodukter utskilles i urinen. Det er således en rekke – om enn marginale – forskjeller ved transdermal og peroral tilførsel som bør overveies ved valg av produkt for dem som ønsker østrogenbehandling i klimakteriet, sier Moen.

Anbefalte artikler