Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Kvinner med multippel sklerose kan trygt føde barn. Sykdommen medfører ingen risiko når det gjelder svangerskap, fødsel og den nyfødte.

Julie Dahl. Foto Universitetet i Bergen

Antallet kvinner med multippel sklerose som føder barn er åtte ganger større i dag enn i 1970-årene, ifølge nevrolog Julie Dahl ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hun har gjort en epidemiologisk studie med data fra Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt register for multippel sklerose.

– Studien viser at det er trygt for kvinner med multippel sklerose å føde barn. Men fødselen ender noe oftere i operativ forløsning, som planlagt keisersnitt eller bruk av tang. Kvinnene har også noe forlenget utdrivningstid, og det er økt bruk av induksjon, sier Dahl.

Heller ikke den nyfødtes helse er påvirket av morens sykdom, annet enn at gjennomsnittlig fødselsvekt er noe redusert i forhold til vekten hos barn av kvinner uten sykdommen.

– Disse barna er i gjennomsnitt 100 gram lettere. Vi vet ikke helt hva dette skyldes. Kvinnene i studien røykte for eksempel ikke mer enn de andre mødrene i fødselsregisteret. 100 gram er uansett ikke så mye at det affiserer barnet negativt, de er like friske, sier Dahl.

Hun disputerte for ph.d.-graden 3.9. 2008 ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen Multiple sclerosis and pregnancy. Pregnancy, delivery and birth outcome in women with multiple sclerosis.

Anbefalte artikler