Nyutgaver av «verdens mest populære» EKG-bøker

Knut Gjesdal Om forfatteren
Artikkel

Hampton, JR.

The ECG made easy

7. utg. 179 s, tab, ill. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2008. Pris NOK 240

ISBN 978-0-443-06817-1

Hampton, JR.

The ECG in practice

5. utg. 341 s, tab, ill. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2008. Pris NOK 345

ISBN 978-0-443-06825-6

Hampton, JR.

150 ECG problems

3. utg. 312 s, ill. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2008. Pris NOK 300

ISBN 978-0-443-06823-2

John Hampton har oppnådd enorme salgstall med sine EKG-bøker, som er utgitt i mange opplag og på flere språk. Nå er alle tre kommet i reviderte 2008-utgaver. Den første er en innføring for studenter, The ECG made easy, den neste, The ECG in practice, er for turnus- og assistentleger under spesialisering, den siste er eksempelsamlingen 150 ECG problems.

De er laget i samme stil. Trykkvaliteten er god, og det er lekre EKG-eksempler i farger. Kommentarene følger når man blar om. Teksten er gjennomarbeidet og pedagogisk. For oss skandinaver, som er vant til å registrere EKG med 50 mm/s papirhastighet, blir det veldig gnidrete med 25 mm/s. Det er vanskelig å finmåle bredden av Q-takken, QRS-komplekset og QT-tiden, der det trengs et presist mål for å si om det er normalt eller uttrykker noe viktig patologisk. Men her velger altså resten av verden en annen stil enn vår. Det er sjelden at norsk er mer presist enn engelsk, men vi skiller mellom bølger (P, T og U) og takker (Q, R, S) der de bruker «waves» om alt.

Utgaven for leger er bygd opp etter pasientenes problemstillinger: det normale EKG, synkoper og arytmier, brystsmerter, dyspné etc. Dette er nyttig for klinikeren. Ofte (i anmelderens øyne for ofte) kommer det læreboktabeller over kliniske differensialdiagnoser og behandling, som for eksempel indikasjonene for resynkroniseringsbehandling av hjertesvikt med pacing både i høyre og venstre hjertekammer.

Eksempelsamlingen med 150 EKG-er er arrangert vilkårlig med henblikk på problemstilling og vanskelighetsgrad (merket med fra én til tre stjerner). Det er mange gode og varierte eksempler, og klarer man alle, er man god i EKG. Denne er fin å ha liggende i overvåkingsavdelingen.

Det er dessverre mange faglige skjønnhetspletter. Det fremgår ikke klart at det kreves minst to patologiske Q-takker for å stille diagnosen gammelt hjerteinfarkt. Forfatteren tolker raskt inverterte T-bølger som tegn på gammelt infarkt, og diskuterer ikke alternativene iskemi og resiproke forandringer når det er ST-senkninger i forveggen i forløpet av et nedreveggs-/bakveggsinfarkt. Venstre ventrikkel-hypertrofi, som er så viktig av hensyn til hypertensjonsbehandling, er stemoderlig og gammeldags behandlet, og et eksempel feiltolkes fordi Hampton ikke anvender Cornells kriterier. Han er svak på arytmidiagnostikk. Preeksitasjon blir først WPW-syndrom når det tilkommer takykardier, og disse er sjelden bredkompleksede, som i eksemplet omtales som det typiske. Bøkenes algoritmer for å tolke bredkompleksede takykardier var foreldet allerede for ti år siden. ST-depresjon ved takykardi behøver ikke bety iskemi.

Konklusjon: Denne anmelderen liker verken pedagogikken eller fagkvaliteten, men det kommer ikke til å forhindre at disse utgivelsene fortsatt vil finne mange fornøyde lesere.

Anbefalte artikler