Fin bok om medisinsk publisering

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Nylenna, M.

Publisere & presentere

Medisinsk fagformidling i teori og praksis. 329 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 395

ISBN 978-82-05-36563-6

Standarden for god presentasjon og publisering av medisinskvitenskapelig stoff har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Denne nye norske utgivelsen for helsepersonell er derfor etterlengtet, 16 år etter at forfatteren utga Klar tale – tydelig tekst (1) om samme tema.

Magne Nylenna henvender seg til «leger og annet helsepersonale som (…) skal lage en presentasjon i skrift eller tale». Publisere & presentere er delt inn i en teoretisk og en praktisk del, på henholdsvis 130 og 170 sider. Alle de 20 kapitlene er lette å lese, men den teoretiske delen er noe preget av gjentakelser og mange eksempler fra samme emne, noe som gjør teksten unødvendig lang. Den praktiske delen er bedre disponert og inneholder mange svært gode tips og råd til potensielle forfattere. I mange kapitler er det historisk informasjon om emnene, det setter dem i en bredere sammenheng og øker dermed forståelsen hos leseren. Det er også et fint og oversiktlig kapittel om skriving på engelsk – på engelsk – av Stephen P. Lock, tidligere redaktør i BMJ.

Litteraturlisten er passe lang, med om lag 400 henvisninger, og den suppleres med en liste over nyttige nettsteder. Denne listen er imidlertid for kort. Mange nyttige nettsteder er nevnt i den løpende teksten og ikke i listen bak.

Layouten er fin, det er brede marger og tekstbokser med hovedbudskap til hvert kapittel og korte sitater og tekstutdrag i margen. Den kunne imidlertid med fordel vært i farger. Jeg savner også flere supplerende illustrasjoner, selv om det finnes noen tabeller, særlig i den pratiske delen.

Sammenfattende er Nylennas bok verdt å anbefale for alle som ønsker å skrive eller presentere medisinsk stoff muntlig eller skriftlig – altså mange av dagens helsearbeidere.

Anbefalte artikler